top of page

AquaStars →

Praktische Informatie

 • Omkleden
  Wij vragen u niet met schoenen aan te lopen in ruimtes waar ook zwemmers op blote voeten lopen i.v.m. de hygiëne. (douches, toiletten en ruimte tussen douche en kleedruimtes). Het is raadzaam om badslippers te dragen in de kleedruimtes. Indeling van de kleedruimtes: Er is een gezamenlijk groot kleedruimte aanwezig (lokaal 1 en 2). Hier maken de heren/jongens gebruik van. Lokaal 3 en 4 wordt door dames/meisjes gebruikt.
 • Contributie
  Het lidmaatschap voor leden 14 jaar en jonger, peildatum 1 januari 2024 vallen onder AquaStars en dit bedraagt € 215,- per seizoen. Het lidmaatschap bedraagt voor leden 15 en 16 jaar, peildatum 1 januari 2024 € 215,- per seizoen. Het lidmaatschap bedraagt voor leden 17 jaar en ouder, peildatum 1 januari 2024 € 280,- per seizoen bij 2x per week trainen. Bij 3 of meer x per week trainen € 340,- per seizoen. Dit is onderdeel overschrijdend, dus bijvoorbeeld bij deelname aan synchroonzwemmen en wedstrijdzwemmen. Naast de contributie wordt 1x per jaar de KNZB kosten in rekening gebracht: · KNZB contributie € 18,60 · KNZB startvergunning jonger dan 12 jaar € 20,65 · KNZB startvergunning ouder dan 12 jaar € 59,35 Indien men clubkleding heeft van Spio wordt hiervoor € 10,- huur in rekening gebracht. De contributie wordt als volgt bij u geïncasseerd in de maand september/oktober 50% lidmaatschap SPIO + KNZB kosten + huur kleding € 10,- en in de maand januari/februari 50% lidmaatschap SPIO . Lidmaatschap stopzetten: Het lidmaatschap kan 2x per jaar stop worden gezet wel vóór 1 juli en vóór 1 december. Mocht dit eerder het geval zijn dan wordt er geen contributie teruggestort. Afmelden dient altijd per mail te gebeuren via wedstrijdzwemmen@spio.nl
 • Kleding
  Zwemmers dragen een strakke zwembroek/badpak, duikbril en badmuts.
 • Diploma's en diplomazwemmen
  Bij synchroonzwemmen kun je synchroonzwemdiploma's behalen. Het synchroonzwemmen heeft eigen diploma’s. In totaal zijn er 9 diploma’s. De eerste 5 diploma’s, aanloop diploma’s, worden behaald bij de eigen vereniging of in combinatie met een andere vereniging. Voor het diplomazwemmen heb je witte badmuts, zwart badpak en neusklem nodig. Meestal zijn de zwemsters ongeveer een jaar bezig met hun eerste diploma. Soms gaat het sneller, soms langzamer dit is ook afhankelijk van inzet en leeftijd van de zwemster. De laatste 4 diploma’s, wedstrijddiploma’s, kunnen de zwemsters alleen behalen op een techniekwedstrijd. Deze zijn er 4 per jaar verdeeld over de gehele regio Zuid (brabant en limburg). In dit PDF bestand vindt u alle informatie betreffende diploma's.
 • Competitie wedstrijden
  Dit zijn wedstrijden voor zwemsters die oefenen voor age I diploma en hoger. De data voor deze wedstrijden als mede het nieuwe reglement m.b.t. de 1,5 m afstand worden op dit moment gemaakt. Zodra er meer bekend is plaatsen we dit op de website en brengen de leden op de hoogte via de mail.
 • Kleding
  Synchroonzwemmers dienen bij het zwembad altijd een badpak, badmuts en neusklem bij te hebben. De badmuts en neusklem zijn bij de trainster te kopen voor €4,- per stuk.
 • Contributie
  Het lidmaatschap bedraagt voor leden € 215,- per seizoen. Naast de contributie wordt 1x per jaar de KNZB kosten in rekening gebracht: · KNZB contributie € 18,60 · KNZB startvergunning jonger dan 12 jaar € 20,65 · KNZB startvergunning ouder dan 12 jaar € 59,35 De contributie wordt als volgt bij u geïncasseerd in de maand september/oktober 50% lidmaatschap SPIO + KNZB kosten + huur kleding € 10,- en in de maand januari/februari 50% lidmaatschap SPIO . Lidmaatschap stopzetten: Het lidmaatschap kan 2x per jaar stop worden gezet wel vóór 1 juli en vóór 1 december. Mocht dit eerder het geval zijn dan wordt er geen contributie teruggestort. Afmelden dient altijd per mail te gebeuren via synchroonzwemmen@spio.nl
 • Omkleden
  Wij vragen u niet met schoenen aan te lopen in ruimtes waar ook zwemmers op blote voeten lopen i.v.m. de hygiëne. (douches, toiletten en ruimte tussen douche en kleedruimtes). Het is raadzaam om badslippers te dragen in de kleedruimtes.
 • Omkleden
  Wij vragen u niet met schoenen aan te lopen in ruimtes waar ook zwemmers op blote voeten lopen i.v.m. de hygiëne. (douches, toiletten en ruimte tussen douche en kleedruimtes). Wij bieden u overschoentjes aan, tegen betaling van € 0,50. Vraag uw overschoentjes bij een zweminstructeur. Het is raadzaam om de kinderen badslippers te laten dragen in de kleedruimtes. Indeling van de kleedruimtes: Er is een gezamelijk groot kleedruimte aanwezig (1ste en 2de lokaal) Hier kan iedereen gemengd gebruik van maken. Het 3de lokaal houden we gescheiden voor meisjes en het 4de lokaal voor de jongens. Wij willen uw vriendelijk vragen om zich ook aan deze indeling te houden> Dus ook geen vaders bij de gescheiden kleedruimte voor de meisjes en moeders bij de gescheiden ruimte voor de jongens (of kleinere broertjes en zusjes) Let op: Deze indeling wijkt af van de standaard indeling van het zwembad. Let dus goed op de bebording van Spio.
 • Huishoudelijk reglement
  Hier volgen een aantal huishoudelijke regels. Wij vragen u vriendelijk doch dringend deze regels in acht te nemen zodat de zwemlessen prettig kunnen verlopen. Kijkles Elk blok organiseren we een kijkles. U bent dan in de gelegenheid de laatste 15 minuten van de les langs de badrand te kijken naar de vorderingen van uw kind(eren). Op de andere zaterdagen vragen wij u te wachten in de horeca of kleedruimtes. A.u.b. niet in de gang en douches i.v.m. de concentratie van de kinderen. Kijklessen worden gedeeltelijk aangepast om u zoveel mogelijk te laten zien wat uw kind kan, deze lessen verlopen dus iets anders dan op de andere zaterdagen. Bovendien mag er altijd bij de eerste zwemles de hele les gekeken worden. Gesprekjes Wanneer er kijkles is, heeft u de mogelijkheid om de zwemonderwijzer van uw kind te spreken. Vraag voor of na de les naar mogelijkheden of benader ons via mail of WhatsApp. We kunnen niet garanderen dat er voor of na de les een mogelijkheid voor een gesprek is. Vraag deze dus altijd aan. Wij gaan ervan uit dat als ouders vragen hebben, zij dit zelf aangeven en een gesprek aanvragen. Wij zullen zelf niet het initiatief nemen om ouders individueel te informeren, omdat we met een zodanig groot aantal kinderen werken dat dit niet mogelijk is. Wel nemen wij contact op met ouders wanneer wij dit nodig achten. Administratieve regels Als uw adres of telefoonnummer wijzigt dient u dit door te geven via mail of WhatsApp. U kunt uw kind telefonisch, via WhatsApp of via Zwemscore ziek- of afmelden. (gemiste lessen kunnen in principe niet ingehaald worden). Als uw kind langdurig ziek is kunt u dit melden, we kijken dan naar een passende oplossing. Wij zijn verplicht om een ongevallenregistratie formulier bij te houden bij een ongeval, wanneer deze ingevuld wordt door ons verzoeken wij u deze als ouder te ondertekenen voor akkoord. In verband met de wet op privacy mogen er geen video opnames gemaakt worden tijdens zwemlessen of diplomazwemmen. Wel mogen er foto’s genomen worden. Extra kosten In sommige gevallen kunnen wij extra kosten in rekening brengen. Het gaat hier dan om het verliezen van spullen of het doorgeven van foute informatie. Bandje kwijt: Indien u het bandje kwijt bent betaald u een bedrag van 1 euro voor een nieuw bandje.
 • Opleidingsduur
  Een veel gehoorde vraag van ouders is hoe lang het duurt voordat het kind een diploma heeft. Dit is zeer moeilijk te zeggen. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van het kind en of er sprake is van angst voor een bepaald onderdeel. Sommige kinderen hebben een slag snel te pakken. Andere kinderen hebben veel moeite met de motoriek of het begrijpen van een slag en doen er daardoor langer over om een diploma te halen. Ook angst belemmert vaak de zwemles. Dit is vaak een groot probleem en kan een hele tijd duren voordat een kind vertrouwen heeft/ krijgt in dat bepaalde onderdeel. Onze ervaring is dat het dwingen en pushen om iets te doen geen zin heeft en dit zullen wij ook niet doen. Dit vraagt dan veel geduld en tijd voor zowel het kind, de zwemonderwijzer en de ouders. Wij geven ouders als tip om regelmatig met de kinderen te gaan zwemmen. Kinderen gaan vaak datgene wat ze hebben geleerd zelf “oefenen” en kinderen worden hierdoor vrijer in het water. U kunt met de kinderen op een leuke manier dingen oefenen, zoals onder water zwemmen, springen, drijven, duiken. Wel raden wij het aan om de technische slagen aan ons over te laten. We willen voorkomen dat kinderen iets verkeerd aangeleerd krijgen. Ouders blijf er aan denken: Gras groeit niet harder, door aan de sprietjes te trekken
 • Contributie
  Het seizoen voor de zwemlessen in verdeeld in 4 gelijke blokken met elk 9 lessen exclusief diplomazwemmen aan het einde van elk blok. Voor seizoen 2023-2024 bedraagt de contributie per blok €103,50. Dit komt overeen met €11,50 per les.
 • Diplomazwemmen
  Eenmaal per 10 lesweken hebben wij diplomazwemmen. Deze vinden altijd plaats aan het einde van het blok. Wanneer uw kind er aan toe is om diploma te zwemmen krijgt hij/zij een briefje mee van de zwemonderwijzer. Op dit briefje dienen de gegevens van uw kind ingevuld te worden. Deze gegevens worden op het diploma overgenomen, dus is het erg belangrijk dat deze juist zijn. Voor diploma A en B zijn er testlessen (proefzwemmen), in deze lessen wordt bekeken of uw kind er aan toe is om diploma te komen zwemmen. Bij een grote groep kandidaten kan er voor gekozen worden om deze testlessen op een ander tijdstip dan de reguliere les te laten plaatsvinden. Wanneer deze testlessen goed verlopen mag uw kind op voor het diploma. Ook dan krijgt hij/zij een briefje mee voor het diploma. De kosten voor het diplomazwemmen zijn €25. Wij vragen u dringend om het diplomabriefje op tijd in te leveren (zie datum), dit is altijd uiterlijk twee weken voor het diplomazwemmen. De diplomabriefjes gebruiken wij ook bij de aanvraag voor het diplomazwemmen bij de N.R.Z., daarom kunnen we te laat ingeleverde diplomabriefjes niet meer aannemen. 3 en 4 lessen voor het diplomazwemmen zal de zwemonderwijzer bekijken of uw kind er aan toe is om voor het diploma te gaan zwemmen. Daarom is het zeer gewenst dat het kind dan ook aanwezig is in de les. Wanneer u op de dag van het diplomazwemmen te laat, of niet komt, kan uw kind niet afzwemmen. Bij ziekte of andere (bijzondere) omstandigheden van afwezigheid kunt u dit telefonisch laten weten op de dag van het diploma zwemmen. Als uw kind ergens anders een diploma heeft gehaald, of in een ander badje zit wordt uw kind bij ons niet automatisch doorgeschoven. Pas wanneer hij/zij voldoet aan onze normering wordt hij/zij doorgeschoven naar een volgende groep.
 • Kleding
  Vanaf het rode badje wordt er al geoefend met gekleed zwemmen. Dit om het kind te laten wennen aan het met kleren aan zwemmen maar ook in het kader van de zelfredzaamheid. Op het lesschema staat op bepaalde dagen kledingzwemmen. Op deze dagen nemen alle kinderen vanaf een rood bandje kleding mee om in te zwemmen. Op deze dagen dat er met kleding gezwommen wordt, wordt er bekeken bij Groen, Blauw en Paars of de kinderen dit onderdeel goed beheersen voor het diploma zwemmen. De kledingeisen: Rood: Shirt met korte mouwen Oranje: Shirt met lange mouwen Geel: Shirt met lange mouwen Een lange broek tot de enkels (verplicht met rits, geen legging of pyjamabroek) Groen (A): Shirt met lange mouwen Lange broek tot de enkels (verplicht met rits, geen legging of pyjamabroek) Sokken Schoenen (verplicht met zool, geen waterschoenen of sandalen) Blauw (B): Shirt met lange mouwen Lange broek tot de enkels (verplicht met rits, geen legging of pyjamabroek) Sokken Schoenen (verplicht met zool, geen waterschoenen of sandalen) Paars (C): Jas (regenjas, zomerjas, verplicht met rits) Shirt met lange mouwen Lange broek tot de enkels (verplicht met rits, geen legging of pyjamabroek) Sokken Schoenen (verplicht met zool, geen waterschoenen of sandalen) TIP: Bij Scapino hebben ze goedkope klittenband gymschoenen
 • Contributie
  Het lidmaatschap voor leden 14 jaar en jonger, peildatum 1 januari 2024 vallen onder AquaStars en dit bedraagt € 215,- per seizoen. Naast de contributie wordt 1x per jaar de KNZB kosten in rekening gebracht: · KNZB contributie € 18,60 · KNZB startvergunning jonger dan 12 jaar € 20,65 · KNZB startvergunning ouder dan 12 jaar € 59,35 Indien men clubkleding heeft van Spio wordt hiervoor € 10,- huur in rekening gebracht. Dit is van toepassing bij synchroonzwemmen en waterpolo. De contributie wordt als volgt bij u geïncasseerd in de maand september/oktober 50% lidmaatschap SPIO + KNZB kosten + huur kleding € 10,- en in de maand januari/februari 50% lidmaatschap SPIO . Lidmaatschap stopzetten: Het lidmaatschap kan 2x per jaar stop worden gezet wel vóór 1 juli en vóór 1 december. Mocht dit eerder het geval zijn dan wordt er geen contributie teruggestort. Afmelden dient altijd per mail te gebeuren via aquastars@spio.nl .
 • Omkleden
  Wij vragen u niet met schoenen aan te lopen in ruimtes waar ook zwemmers op blote voeten lopen i.v.m. de hygiëne. (douches, toiletten en ruimte tussen douche en kleedruimtes). Het is raadzaam om de kinderen badslippers te laten dragen in de kleedruimtes. Indeling van de kleedruimtes: Er is een gezamenlijk groot kleedruimte aanwezig (lokaal 1 en 2) hiervan maken de jongens gebruik. Lokaal 3 en 4 wordt gebuikt door meisjes.
 • Kleding
  Bij de training dient men een zwempak / zwembroek te dragen. Zwem/duikbril en badmuts indien gewenst. En eventueel zoomers → deze zijn op borg voor € 20,- te verkrijgen via Spio of zelf aanschaffen.
 • Huishoudelijk reglement
  Hier volgen een aantal huishoudelijke regels. Wij vragen u vriendelijk doch dringend deze regels in acht te nemen zodat de trainingen prettig kunnen verlopen. Tribune De trainingen mogen door toeschouwers via de tribune aanschouwt worden.
 • Kleding
  Zwemmers dragen een strakke zwembroek/badpak en waterpolocap.
 • Omkleden
  Wij vragen u niet met schoenen aan te lopen in ruimtes waar ook zwemmers op blote voeten lopen i.v.m. de hygiëne. (douches, toiletten en ruimte tussen douche en kleedruimtes). Het is raadzaam om badslippers te dragen in de kleedruimtes. Indeling van de kleedruimtes: Er is een gezamenlijk groot kleedruimte aanwezig (lokaal 1 en 2) Hiervan maken de heren/ jongens gebruik. Het lokaal 3 en 4 worden gebruikt door dames/meisjes.
 • Contributie
  Het lidmaatschap voor leden 14 jaar en jonger, peildatum 1 januari 2024 vallen onder AquaStars en dit bedraagt € 215,- per seizoen. Het lidmaatschap bedraagt voor leden 15 en 16 jaar, peildatum 1 januari 2024 € 215,- per seizoen. Het lidmaatschap bedraagt voor leden 17 jaar en ouder, peildatum 1 januari 2024 € 280,- per seizoen. Naast de contributie wordt 1x per jaar de KNZB kosten in rekening gebracht: · KNZB contributie € 18,60 · KNZB startvergunning jonger dan 12 jaar € 20,65 · KNZB startvergunning ouder dan 12 jaar € 59,35 Indien men clubkleding heeft van Spio wordt hiervoor € 10,- huur in rekening gebracht. De contributie wordt als volgt bij u geïncasseerd in de maand september/oktober 50% lidmaatschap SPIO + KNZB kosten + huur kleding € 10,- en in de maand januari/februari 50% lidmaatschap SPIO . Lidmaatschap stopzetten: Het lidmaatschap kan 2x per jaar stop worden gezet wel vóór 1 juli en vóór 1 december. Mocht dit eerder het geval zijn dan wordt er geen contributie teruggestort. Afmelden dient altijd per mail te gebeuren via waterpolo@spio.nl .
 • Hoelang is de wachtlijst bij jullie?
  Op dit moment hebben we een wachtlijst van ongeveer 1 à 2 weken. Afhankelijk van de gewenste lestijd kunnen kinderen bij ons vrijwel meteen starten. Als u uw aanmeld via ons aanmeldformulier krijgt u na het aanmelden meteen specifieke informatie over onze huidige wachtlijst.
 • Waarom duren de zwemlessen maar 45 minuten?
  Onze zwemlessen hebben een duur van 45 minuten, wat korter is dan bij de meeste zwemscholen. Dit is echter een bewuste keuze. In het verleden hebben we lessen van 60 minuten aangeboden, maar na zorgvuldige evaluatie kwamen we tot de conclusie dat kinderen tijdens langere sessies minder effectief leerden. Daarom hebben we besloten om te focussen op 45 minuten boeiende, effectieve, en educatieve lessen. Het verkorten van de duur stelt ons in staat om de aandacht van de kinderen vast te houden en ervoor te zorgen dat ze meer leren in een kortere tijd.
 • Waarom gebruiken jullie geen drijfmiddelen?
  Bij Spio doen we zwemlessen anders. We gebruiken geen zwemvesten of zwembandjes. We vinden het belangrijk dat kinderen eerst leren drijven voordat ze zwemslagen leren. In sommige zwemscholen beginnen kinderen meteen met zwemslagen, zelfs als ze nog niet goed kunnen drijven. Ze zijn dan afhankelijk van het zwemvest om boven water te blijven. Dit kan leiden tot een onnatuurlijke houding in het water en later problemen met zowel drijven als de zwemtechniek veroorzaken. Bij Spio beginnen we met het leren drijven. Pas als kinderen zelfstandig kunnen drijven, gaan we verder. Zo leren kinderen zelfstandig in het water liggen, zonder hulp van drijfmiddelen. Dit zorgt ervoor dat ze later beter zwemslagen kunnen aanleren.
 • Hoeveel kost het volgen van zwemlessen?
  Het seizoen voor de zwemlessen in verdeeld in 4 gelijke blokken met elk 9 lessen exclusief diplomazwemmen aan het einde van elk blok. Voor seizoen 2023-2024 bedraagt de contributie per blok €103,50. Dit komt overeen met €11,50 per les.
 • Vanaf welke leeftijd kan mijn kind starten?
  Kinderen kunnen vanaf 4 jaar bij ons zwemlessen volgen. De Nationale Raad Zwemveiligheid raadt echter aan om te beginnen bij 4.5 of 5 jaar oud. Kinderen die op een iets oudere leeftijd beginnen zijn vaak cognitief én motorisch sterker en zullen het traject ook gemiddeld sneller afronden.
 • Hoe lang duurt het voordat mijn kind het Zwem-ABC behaalt?
  Bij ons duurt het gemiddeld ongeveer 2,5 jaar voordat kinderen het A, B en C zwemdiploma behalen, wat langer is dan bij de meeste andere zwemscholen. Dit komt doordat we bij Spio de nadruk leggen op kwaliteit boven kwantiteit. Onze aanpak richt zich op het plezier van de kinderen in combinatie met de juiste zwemtechniek. We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen niet alleen met een diploma naar huis gaan, maar ook met mooie zwemherinneringen en natuurlijke zwemslagen. Als zwemvereniging hechten we veel waarde aan de correcte uitvoering van zwemslagen. We zijn dan ook trots te kunnen zeggen dat kinderen met een Spio-diploma beter en technisch correcter zwemmen dan kinderen van andere zwemscholen in de regio. Daarnaast willen we ouders op het hart drukken dat elk kind anders en op zijn of haar eigen tempo leert. Onthoud: "Het gras groeit niet sneller, door aan de sprietjes te trekken".
 • Waarom is het volgen van zwemlessen zo belangrijk?
  Nederland, een land met veel water, waar een ongeluk in een klein hoekje zit. Als ouder is het geruststellend te weten dat je kind zichzelf kan redden als het onverhoopt in het water terechtkomt. Bij de Spio Zwemschool beginnen we met het ontwikkelen van de zelfredzaamheid en het watervertrouwen van je kind vanaf de allereerste zwemles. Deze twee elementen leggen de basis voor een solide zwemopleiding. Bij Spio leren de kinderen op een plezierige, gevarieerde, en veilige manier zwemmen. De vaardigheden die tijdens de zwemlessen worden aangeleerd, zijn toepasbaar in zowel zwembaden als open water. Naarmate kinderen verschillende diploma's behalen, verwerven ze meer vaardigheden en daarmee grotere veiligheid. Met het Zwem-ABC diploma zijn kinderen voldoende zelfredzaam om zichzelf te redden, zodat jij en je kind zorgeloos kunnen genieten van waterpret in zwembaden en natuurwater. We willen benadrukken dat de huidige indeling van het zwem-ABC er vanuit gaat dat deze 3 diploma’s allemaal behaald worden. Alleen dan is uw kind bekwaam om zelfstandig te gaan zwemmen.
bottom of page